W odległości zaledwie 5 km w pokazowej zagrodzie w Mucznem możesz odwiedzić

i podziwiać

majestatyczne żubry w ich naturalnym bieszczadzkim środowisku.