Zaledwie 4 km dzielą nasz dom od prastarej cerkwi w Smolniku, która została

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. Niedaleko znajdują się równie

piękne cerkwie w Dwerniku i Michniowcu.